Метаданни

За векторни и растерни данни използвани в геопортала

Моля, изберете една от следните категории метаданни:

Категория Тематични карти
Административна Информация
Природни Обекти
Сеизмични зони
Референтен слой - BULCOVER
Симулационни модели на наводнения
Транспортна инфраструктура
Защитени територии
Оперативни спътникови данни
Риск наблюдател
Растерни данни

Транспортнa инфраструктура

Земно покритие по Landsat

Източник: NASA Landsat 5 Program
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 09.05.2007
Дата на създаване на изходната информация: 2005
Вид на графичните данни: Вектор (Полигон)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Транспортни оси

Източник: ЕU Commition
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 13.05.2008
Дата на създаване на изходната информация: 09.05.2007
Вид на графичните данни: Вектор (Линия)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Транспортни коридори

Източник: РЕСАК
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 13.05.2008
Дата на създаване на изходната информация: 09.05.2007
Вид на графичните данни: Вектор (Линия)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Пътища в близост до транспортен коридор

Източник: РЕСАК
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 31.03.2008
Дата на създаване на изходната информация: 31.03.2008
Вид на графичните данни: Вектор (Линия)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

НАГОРЕ