Метаданни

За векторни и растерни данни използвани в геопортала

Моля, изберете една от следните категории метаданни:

Категория Тематични карти
Административна Информация
Природни Обекти
Сеизмични зони
Референтен слой - BULCOVER
Симулационни модели на наводнения
Транспортна инфраструктура
Защитени територии
Оперативни спътникови данни
Риск наблюдател
Растерни данни

Административна Информация

Държави

Източник: ESRI
Създател: ESRI
Дата на последна актуализация: 13.05.2008
Дата на създаване на изходната информация: 14.10.2007
Вид на графичните данни: Вектор (Точка)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Общински център (популация)

Източник: Проект JICA + НСИ
Създател: РЕСАК
Дата на последна актуализация: 10.01.2009
Дата на създаване на изходната информация: 15.12.2008
Вид на графичните данни: Вектор (Точка)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Общини + Население

Източник: Проект JICA + НСИ
Създател: РЕСАК
Дата на последна актуализация: 10.01.2009
Дата на създаване на изходната информация: 15.12.2008
Вид на графичните данни: Вектор (Точка)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Главни Индустриални зони в България

Източник: Проект JICA + НСИ
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 03.06.2009
Дата на създаване на изходната информация: 1999 - 2007
Вид на графичните данни: Вектор (Точка)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

НАГОРЕ