Метаданни

За векторни и растерни данни използвани в геопортала

Моля, изберете една от следните категории метаданни:

Категория Тематични карти
Административна Информация
Природни Обекти
Сеизмични зони
Референтен слой - BULCOVER
Симулационни модели на наводнения
Транспортна инфраструктура
Защитени територии
Оперативни спътникови данни
Риск наблюдател
Растерни данни

Симулационни модели на наводнения

Наводнения с ниво 1м

Източник: РЕСАК
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 28.06.2010
Дата на създаване на изходната информация: 2009
Вид на графичните данни: Вектор (Полигон)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Наводнения с ниво 2м

Източник: РЕСАК
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 29.06.2010
Дата на създаване на изходната информация: 2009
Вид на графичните данни: Вектор (Полигон)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Наводнения с ниво 3м

Източник: РЕСАК
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 30.06.2010
Дата на създаване на изходната информация: 2009
Вид на графичните данни: Вектор (Полигон)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Наводнения с ниво 4м

Източник: РЕСАК
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 01.07.2010
Дата на създаване на изходната информация: 2009
Вид на графичните данни: Вектор (Полигон)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Наводнения с ниво 5м

Източник: РЕСАК
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 28.06.2010
Дата на създаване на изходната информация: 2009
Вид на графичните данни: Вектор (Полигон)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

НАГОРЕ