Исторически карти


Обща карта на Балканския полуостров и Източното Средиземноморие с нанесени гръцки и турски укрепления, публикувана от върховна планова камера на Германския Райх (1941г.). Въведение

В изпълнение на своята програма „Исторически карти“, АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ предлага по-долу карта на Балканския полуостров и източното Средиземноморие, отпечатана от Върховната планова камара на Германския Райх към 1941г. Картата е с военно-стратегическо предназначение, но е създадена на основата на класическа географска информация, от епохата, което е по-важно за нас. Като се има предвид, че доста географски данни и особено наименования са променени от тогава до днес, вярваме, че този източник ще представлява интерес както за специалистите по история на военното дело, така и за широк кръг от историци и граждани. За контакти и повече информация:office@asde-bg.org; alliance-bg@newage-bg.com.
По-долу е представен превод на наличния по картата основен текст (превод от немски):

"Обща (илюстративна) карта за България – Гърция с нанесени гръцки и турски укрепления (към февруари 1941г.)

Извънредно издание I. 1941

СЕКРЕТНО ! – „Това е предмет на тайна поверителност по смисъла на пар. 88 от наказателния кодекс на Райха от 24.04.1934 г. Злоупотребата се наказва по разпоредбите на този закон, доколкото не се касае и за други наказателни клаузи.“ (Бележка от АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ - Картата е с въведен гриф – „СЕКРЕТНО“, но като се има предвид отминалата епоха и настъпилите промени, този надпис следва да се разглежда като загубил значението си).

Сглобен общ печат в М 1 : 1 000 000

„Само за служебно ползване“

Разпечатка:  Върховна планова камера на Германския Райх

Условни знаци:

 • Форт
 • Форт от стар тип
 • Бункер (с купул на танк)
 • Бетонирани бойни съоръжения
 • Полеви укрепления (окопи)
 • Позиции на батареите
 • Противовъздушна отбрана
 • Съоръжения от неизвестен вид
 • Територии с докладвани (установени) укрепления (с несигурни данни за вид и местоположение)"
001

Стари карти на България от колекцията на Васил Радославов

Много наши сънародници, живеещи в чужбина, поддържат жива връзка с родината –майка, България. Някои от тях, като господин Васил Радославов, внук на българския министър-председател със същата фамилия, събират в продължение на години карти и документи, свързани с българската история, които накрая предават безвъзмездно на държавни или научни институти, в ползу роду.

С любезното съдействие на Министерство на външните работи на Република България и лично на Н.П. Руси Иванов, временно управляващ посолството на Р България в Берлин, за периода 2011-2012г., АУРЕ –ЕКОРЕГИОНИ получи възможността да заснеме част от старите карти за България и Балканския полуостров, събрани от родолюбивия българин. Включването на колекцията в геопортала ще даде възможност на учени, учащи се и любители да се запознаят с това натрупано богатство.

Totius Danubi. Cours de Danube, 1766 001
Danubii Fluvii Pars Inferior 002
Imperium Turcicum, 1737 003
Kriegs Schauplat 004
Danubii Fluminis Pars Infima 005
Estats del'Empire du Grand Seigneur des Turcs 006
Danubii cum adiaceniibus Regnis 007
Imperii Osmanici five Tucici Europaei, 1797 008
Walachia, Servia, Bvlgaria, Romania 009
Magni Turcarum Dominatoris Imperium 010

Карти на Австро-Унгарската Империя от XIXти век

Препоръчителен уеб-сайт за тематични картови материали

Във вързка с необходимостта от съчетаване на информация от различни епохи, която да даде възможност за обективна оценка на развитието на Балканския полуостров и отделни части от неговата територия, предлагаме на потребителите на нашият портал да се запознаят с картите изготвени от Австро-Унгарската Империя от края на XIXти и началото на XXти век.

За територията на Р България в граници от тази епоха, това са землищата и околностите на следните градове, както следва с година на изготвяне:

 • Бургас, 1903 г.
 • Варна, 1898 г.
 • Видин, ? г.
 • Джумая, 1913 г.
 • Кюстенджа, 1915 г.
 • Плевна, 1897 г.
 • Свищов, 1913 и 1914 г.
 • Силистра, 1904 г.
 • Сливно, 1901 г.
 • София, 1898 г.
 • Търново, 1914 г.
 • Филипопoл, 1903 г.
 • Шумла, 1901 г.

За тези потребители, които имат и други интереси свързани с исторически справки, карти и др., организаторите на БИПД Ви препоръчват да потърсите допълнителна информация за други Европейски градове от същата епоха чрез връзката по-долу.


Вход
към
Карти на Австро-Унгарската Империя от XIXти век

НАГОРЕ