Метаданни

За векторни и растерни данни използвани в геопортала

Моля, изберете една от следните категории метаданни:

Категория Тематични карти
Административна Информация
Природни Обекти
Сеизмични зони
Референтен слой - BULCOVER
Симулационни модели на наводнения
Транспортна инфраструктура
Защитени територии
Оперативни спътникови данни
Риск наблюдател
Растерни данни

Природни Обекти

Реки

Източник: РЕСАК
Създател: РЕСАК
Дата на последна актуализация: 09.05.2007
Дата на създаване на изходната информация: 1999 - 2007
Вид на графичните данни: Вектор (Линия)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

НАГОРЕ