Горски пожари

Система за бърз мониторинг

Управление на горските пожари в България

Броят на пожарите и мащаба на унищожените територии през последните години достигна критични нива, нямащи еквивалент в историята на горското дело в България. Данните показват, че по отношение на някои от индикаторите за традиционна възможност за възникване на горски пожари в България са достигнати и дори превишени многократно средните стойности, характерни за Средиземноморския район. Например през 2000 г. площта на изгорените територии надвишава около 100 пъти тази от началото на 90-те.
За по-подробна информация вижте тук.

с. Дъбово
с. Дълбоки
гр. Стара Загора
гр. Тополовград

Тематични карти

"Плътност на пожарната активност за периода 1998 - 2008 година."
"Пожари по години за периода 1998 - 2008 година."
"Комплексна карта - пожари по години, заедно с плътност на пожарната активност за периода 1998 - 2008 година."
"Сравнение на данните подадени от Eвропейската Космическа Агенция (ЕSА) и Главна Дирекция "Пожарна Безопасност и Спасяване" - МВР (ГДПБС-МВР) за пожарната активност, за период от десет години."

Мониторинг в почти реално време на места с вероятни пожари или горещи площи със спътници MODIS Terra и MODIS Aqua

С цел укрепване на българския оперативен капацитет по управление на риска, група организации, обединени под тази цел въвеждат нова безплатна услуга за потенциални места с повишена вероятност от пожари, насочена главно към областни и общински администрации, структури на Гражданска защита и на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Българското приложение е съставено от експерти на Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК и експерти от Българска Академия на Науките.
Информацията за места с активни пожари или горещи площи на базата на продукти от спътниците MODIS Terra и MODIS Aqua се генерира от продуктите предоставяни от Fire Information for Resource Management System (FIRMS).
Получаването на бърза и адекватна информация за възникнали пожари е от изключително значение за институциите, отговорни за борба с тях. Колкото по-скоро след възникването на пожара се подаде информация за него, толкова по-лесен и удобен е формата на предоставяните данни, толкова по-оптимална е последващата намеса на тези институции при тяхната оперативна работа. FIRMS предоставя глобална, в почти реално време информация за пожарите до потребители по целия свят.
FIRMS предоставя информация за местоположението на активните пожари, засечени от спътникова група MODIS и обработени от MODIS Rapid Response System при интегрирането на методите на дистанционните изследвания и ГИС технологии.
FIRMS е финансиран от NASA и разработва и поддържа Web Fire Mapper, интерфейс за интернет картиране, който показва пожари/горещи площи засечени от MODIS Rapid Response System и предоставя тази информация в почти реално време.
Местоположението на активните пожари/горещи места представени във интернет ГИС среда на страницата http://smes.asde-bg.org предоставя в удобен за ползване продукта Active fire/hotspot shapefiles на FIRMS. Данните са представени в отдел “Оперативни спътникови данни”, в подотдел “Открити пожари в последните 24 часа (MODIS)”. С различен символ са означени пожарите с различна достоверност. За всеки засечен пожар е прикачена информация за датата и часа (по UTC часова зона) на засичането му от спътника.
Продукта Active fire/hotspot shapefiles е достъпен за последните 24 часа, 48 часа или 7 дневен период на страницата на FIRMS - http://maps.geog.umd.edu. На тази страница файловете се обновяват на всеки 1 час започвайки от 00:30 ET (USA). На страницата на АУРЕ информацията относно местоположението на активните пожари/горещи места също се обновява на всеки час като се използват данните публикувани във FIRMS. Реалното време обаче на което се обновява информацията за България е 4 пъти в денонощие спрямо орбитите на спътниците MODIS Terra и MODIS Aqua .
Информация за всекидневните орбити на тези спътници може да намерите ТУК.
Архив за данните на продукта Active fire/hotspot shapefiles може да бъде предоставен при поискване от ТУК.
Повече информация за продуктите предоставяни от FIRMS може да намерите ТУК!

НАГОРЕ