Бедствия и аварии

Бързо картиране и мониторинг със спътникови изображения - Експлозии във военно поделение край Челопечене

Около 6:30 сутринта на 3 юли 2008 на територията на поделение 18 250, намиращо се между софийския кв. Челопечене и с. Чепинци, избухват поредица от взривове. Поделението е база за съхранение и обезвреждане (утилизация) на боеприпаси с изтекъл срок на годност и се състои от два цеха за разглобяване на боеприпаси и извличане на взривни вещества и прилежащи към тях складове за боеприпаси. В базата за утилизация на Министерството на отбраната са се съхранявали около 1600 тона излишни за Българската армия боеприпаси и над 15 тона тротил. Тъй като обслужването им е опасно, те са се намирали в базата за поетапно унищожаване. В складовете не са се съхранявали химически боеприпаси или такива с реактивно действие, а само класически муниции.

По време на инцидента са регистрирани няколко мощни и множество малки експлозии. В близост до мястото на инцидента ударната вълна е усетена като хоризонтално земетресение. Няма жертви - само двама ранени от счупени стъкла, приети за кратко в "Пирогов", както и един обгазен гражданин. Последствията са - изпепелено поделение в радиус 200 метра, изпочупени множество стъкла на прозорци, включително на стария терминал на международното летище София, стените на някои стари къщи в близост до полигона се напукват. По свои данни Агенцията за ядрено регулиране декларира, че не е било установено радиоактивно и йонизиращо лъчение и че радиационният фон е в нормални граници. По време на аварията са били ангажирани службите на полицията, пожарната и Гражданска защита, както и общинската администрация на град София.

Представеният снимков материал дава възможност за обобщена предварителна оценка на щетите. Тя е направена на базата на спътникови изображения, с много висока пространствена разделителна способност – съществуващо състояние преди взрива от спътника IKONOS с 1m резолюция и друго изображение от FORMOSAT-2 с пиксел 2m за състоянието след взрива. От визуалната интерпретация на времевата поредица от снимки се установи, че засегнатата от аварията територия възлиза на 103,8 dka, като в рамките на поделението помещенията за утилизация и складиране на боеприпаси са напълно унищожени и целият санитарен горски масив около базата е изпепелен. Територията е осеяна с големи ями и са настъпили значителни промени в земното покритие и почвения слой.

Заявка за новото заснемане на територията е направена 3 часа след инцидента, а крайният продукт е доставен на 8 юли 2008 - няколко часа след заснемането от SPOT IMAGE, - съгласно българо-френското партньорство по проекта БУЛГАРИСК с главна цел, обективна оценка на щети и управление на риска от подобни бедствия.

Снимките и информацията се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и нейните партньори по българо-френския проект БУЛГАРИСК, а именно Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция, Център за приложение на спътникови изображения и SPOT IMAGE.


Тематични карти

„Инцидент свързан с взривяване на стари боеприпаси, край с. Челопечене на 03 юли 2008 г.“ ... 

НАГОРЕ