Forest Fires

Fast Tracking System

Forest Fires Manage in Bulgaria

The number of fires and the scale of the destroyed areas in recent years has reached critical levels, has no equivalent in the history of forestry in Bulgaria. The data shows that regards to the traditional manner indicators of a possibility for ignition of forest fires in Bulgaria, has reached and even exceeded many times the average number of forest fires, typical for the Mediterranean region. For example, in 2000 the area of burned areas exceed 100 times that of the same in early '90s.

More detailed information (only in Bulgarian!), You can find HERE.

The following information is available ONLY in Bulgarian!

Village of Dabovo
Village of Dalboki
City of Stara Zagora
City of Topolofgrad

Thematical Maps

"Forest fires density activity for the period from 1998 till 2008"
"Forest fires by years for the period from 1998 till 2008"
"Complex map - fires by years, along the forest fires density activity for the period from 1998 till 2008"
"Comparison of the data provided by the European Space Agency (ESA) and "Fire Safety and Rescue" Directorate General about the forest fire activity, for the period of ten years"

Мониторинг в почти реално време на места с вероятни пожари или горещи площи със спътници MODIS Terra и MODIS Aqua

С цел укрепване на българския оперативен капацитет по управление на риска, група организации, обединени под тази цел въвеждат нова безплатна услуга за потенциални места с повишена вероятност от пожари, насочена главно към областни и общински администрации, структури на Гражданска защита и на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Българското приложение е съставено от експерти на Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК и експерти от Българска Академия на Науките.
Информацията за места с активни пожари или горещи площи на базата на продукти от спътниците MODIS Terra и MODIS Aqua се генерира от продуктите предоставяни от Fire Information for Resource Management System (FIRMS).
Получаването на бърза и адекватна информация за възникнали пожари е от изключително значение за институциите, отговорни за борба с тях. Колкото по-скоро след възникването на пожара се подаде информация за него, толкова по-лесен и удобен е формата на предоставяните данни, толкова по-оптимална е последващата намеса на тези институции при тяхната оперативна работа. FIRMS предоставя глобална, в почти реално време информация за пожарите до потребители по целия свят.
FIRMS предоставя информация за местоположението на активните пожари, засечени от спътникова група MODIS и обработени от MODIS Rapid Response System при интегрирането на методите на дистанционните изследвания и ГИС технологии.
FIRMS е финансиран от NASA и разработва и поддържа Web Fire Mapper, интерфейс за интернет картиране, който показва пожари/горещи площи засечени от MODIS Rapid Response System и предоставя тази информация в почти реално време.
Местоположението на активните пожари/горещи места представени във интернет ГИС среда на страницата http://smes.asde-bg.org предоставя в удобен за ползване продукта Active fire/hotspot shapefiles на FIRMS. Данните са представени в отдел “Оперативни спътникови данни”, в подотдел “Открити пожари в последните 24 часа (MODIS)”. С различен символ са означени пожарите с различна достоверност. За всеки засечен пожар е прикачена информация за датата и часа (по UTC часова зона) на засичането му от спътника.
Продукта Active fire/hotspot shapefiles е достъпен за последните 24 часа, 48 часа или 7 дневен период на страницата на FIRMS - http://maps.geog.umd.edu. На тази страница файловете се обновяват на всеки 1 час започвайки от 00:30 ET (USA). На страницата на АУРЕ информацията относно местоположението на активните пожари/горещи места също се обновява на всеки час като се използват данните публикувани във FIRMS. Реалното време обаче на което се обновява информацията за България е 4 пъти в денонощие спрямо орбитите на спътниците MODIS Terra и MODIS Aqua .
Информация за всекидневните орбити на тези спътници може да намерите ТУК.
Архив за данните на продукта Active fire/hotspot shapefiles може да бъде предоставен при поискване от ТУК.
Повече информация за продуктите предоставяни от FIRMS може да намерите ТУК!

НАГОРЕ