Връзка между Европейските системи EFFIS, EFAS и Риск-наблюдателС цел по-добра осведоменост на гражданите и отговорните структури, както и интегриране на информационни системи на различно европейско ниво - национално, регионално и общностно се въвежда пряка връзка между информационната система Риск-наблюдател, която се поддържа в геопортала БИПД и две Европейски информационни системи за природни бедствия създадени в Института за околна среда и устойчиво развитие - Обединен изследователски център на европейската комисия (IES - JRC). Те са както следва:

  • Европейска система за горски пожари - EFFIS;
  • Европейска система за известяване при наводнения - EFAS;

Предстои паралелно обработване на предоставената информация с цел взаимовръзки и полезни резултати.

В EFFIS - системата с уеб-гис изобразяване на пожарите в момента, включваща представяне на текущата метеорологична обстановка и прогноза за следващите 7-дни, можете да влезнете от ТУК.

В EFAS - системата с уеб-гис изобразяване на информация за текущи наводнения, включваща сигнатура за критичните нива, можете да влезнете от ТУК.