Данни и услуги за „Европа 2020“

Предложената информация се основава на интегрирания подход при решаване на задачите от български специалисти и в партньорство с национални и европейски организации, институти и експерти, в съответствие с добрия опит и практика в ЕС и света. Изпълнението на съответните задачи е съобразено, както с национални програмни документи, така и с директиви и регламенти на ЕС. Информацията в отделните раздели е в процес на акумулиране, обработка и експериментално въвеждане и подлежи на промени, допълване и преструктуриране.


На този етап секцията "Данни и услуги" включва следните направления:

 • Услуги в подкрепа на Дунавска Стратегия   (Нова услуга - SmartCover!)
 • Web GIS информационна среда
 • Риск наблюдател
 • Евро наблюдател
 • Карти на земното покритие - Референтен слой "Земно покритие"
 • Симулационни модели на наводнения
 • 3D модели
 • Оценка на качеството на данните (DQA); Извличане на данни и интерпретация; Управление на информацията
 • Мониторинг на устойчиво управление – промени в земно покритие / земеползване
 • МетаданниКарти на Австро-Унгарската Империя от XIXти век

Препоръчителен уеб-сайт за тематични картови материали

Във вързка с необходимостта от съчетаване на информация от различни епохи, която да даде възможност за обективна оценка на развитието на Балканския полуостров и отделни части от неговата територия, предлагаме на потребителите на нашият портал да се запознаят с картите изготвени от Австро-Унгарската Империя от края на XIXти и началото на XXти век.

За територията на Р България в граници от тази епоха, това са землищата и околностите на следните градове, както следва с година на изготвяне:

 • Бургас, 1903 г.
 • Варна, 1898 г.
 • Видин, ? г.
 • Джумая, 1913 г.
 • Кюстенджа, 1915 г.
 • Плевна, 1897 г.
 • Свищов, 1913 и 1914 г.
 • Силистра, 1904 г.
 • Сливно, 1901 г.
 • София, 1898 г.
 • Търново, 1914 г.
 • Филипопoл, 1903 г.
 • Шумла, 1901 г.

За тези потребители, които имат и други интереси свързани с исторически справки, карти и др., организаторите на БИПД Ви препоръчват да потърсите допълнителна информация за други Европейски градове от същата епоха чрез връзката по-долу.


Вход
към
Карти на Австро-Унгарската Империя от XIXти век

НАГОРЕ