Статистически анализи за "Риск наблюдател"

Интерактивни и тематични карти свързани с „Риск наблюдател“ за изобразяване на статистически анализи относно регистрирани съобщенията за бедствия и аварии в страната.

Интерактивни статистически анализи - видове графики, за територията на страната:

Графиките са направени с помощта на приложение с отворен код:    Go to FusionCharts Free WebsiteТематични карти относно статистическото разпределение на отделните видове природни бедствия за периода - 2008, 2009, 2010 и 2011 години, наложени в ГИС-среда:

*  При поискване можем да предоставим по-подробни карти за статистическото разпределение на регистрираните съобщения за природни бедствия, по вид, общ брой и др. Моля, свържете се с нас!

Сборна карта на регистрирани съобщения за Наводнения в България по общини за 2008, 2009 и 2010 година
Сборна карта на регистрирани съобщения за Свлачища в България по общини за 2008, 2009 и 2010 година
Сборна карта на регистрирани съобщения за Пожари в България по общини за 2008, 2009 и 2010 година
Сборна карта на регистрирани съобщения за Земетресения в България по общини за 2008, 2009 и 2010 година
Сборна карта по дял на регистрирани съобщения за природни бедствия в България по общини за 2008 година
Сборна карта по дял на регистрирани съобщения за природни бедствия в България по общини за 2009 година
Сборна карта по дял на регистрирани съобщения за природни бедствия в България по общини за 2010 година
Сборна карта по дял на регистрирани съобщения за природни бедствия в България по общини за 2011 година


НАГОРЕ