Наводнения

Водосбор на река Огоста

Симулационни модели на наводнения за водосбора на река Огоста

Избери друг водосбор, или населено място   

Вид Населено място Река Тематични карти Интерактивни карти
гр. Бойчиновци Огоста
с. Владимирово Огоста
гр. Враца Въртешница
с. Гложене Огоста
с. Громшин Огоста
с. Лехчево Огоста
гр. Хайредин Огоста
с. Хърлец Огоста

с. Владимирово

Релефът e изготвен на базата на топографска карта с мащаб 1 : 5 000

НАГОРЕ