Наводнения

Водосбор на река Огоста

Симулационни модели на наводнения за водосбора на река Огоста

Избери друг водосбор, или населено място   

Вид Населено място Река Тематични карти Интерактивни карти
гр. Бойчиновци Огоста
с. Владимирово Огоста
гр. Враца Въртешница
с. Гложене Огоста
с. Громшин Огоста
с. Лехчево Огоста
гр. Хайредин Огоста
с. Хърлец Огоста

с. Громшин

  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 1 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 2 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 3 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 4 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 5 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Примерна, комбинирана карта показваща симулиране на наводнени територии при покачване на вълната с 5 м.,SPOT„ PDF-файл на тематична карта.

НАГОРЕ