Наводнения

Водосбор на река Янтра

Симулационни модели на наводнения за водосбора на река Янтра

Избери друг водосбор, или населено място   

Вид Населено място Река Тематични карти Интерактивни карти
гр. Бяла Янтра
с. Върбица Янтра
гр. Горна Оряховица Янтра
гр. Долна Оряховица Янтра
с. Долна Студена Янтра
с. Даганово Янтра
с. Писарево Янтра
гр. Полски Тръмбеш Янтра
с. Раданово Янтра
с. Самоведене Янтра