Наводнения

Водосбор на река Тунджа

Симулационни модели на наводнения за водосбора на река Тунджа

Избери друг водосбор, или населено място   

Вид Населено място Река Тематични карти Интерактивни карти
с. Баня Тунджа
с. Бинкос Тунджа
с. Веселиново Тунджа
гр. Елхово Тунджа
с. Желю Войвода Тунджа
с. Завой Тунджа
с. Коневец Тунджа
с. Крушаре Тунджа
с. Мечкарево Тунджа
с. Окоп Тунджа
с. Самуилово Тунджа
с. Срем Тунджа
с. Тенево Тунджа
с. Трънково Тунджа
с. Ханово Тунджа
гр. Ямбол Тунджа

гр.Ямбол

  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 1 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 2 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 3 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 4 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 5 м., по SPOT.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Примерна, комбинирана карта показваща симулиране на наводнени територии при покачване на вълната с 5 м.,SPOT„ PDF-файл на тематична карта.

НАГОРЕ