Наводнения

Водосбор на река Марица

Симулационни модели на наводнения за водосбора на река Марица

Избери друг водосбор, или населено място   

Вид Населено място Река Тематични карти Интерактивни карти
гр. Белово Марица
с. Брод Марица
с. Бисер Бисерска
Бисер (с.) до Свиленград (гр.) Марица
с. Говедаре Марица
гр. Димитровград Марица
с. Добри Дол Марица
с. Звъничево Марица
с. Злокучене Марица
гр. Любимец Марица
с. Нова Надежда Марица
с. Огняново Марица
с. Оризари Марица
гр. Пазарджик Марица
гр. Пловдив Марица
гр. Първомай Марица
гр. Свиленград Марица
гр. Септември Марица
гр. Симеоновград Марица
с. Синитово Марица
гр. Стамболийски Марица
с. Триводици Марица
с. Хаджиево Марица
гр. Харманли Марица

гр.Любимец

  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 1 м., по IKONOS.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 2 м., по IKONOS.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 3 м., по IKONOS.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 4 м., по IKONOS.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Наводнени територии при симулиране на височина на вълната 5 м., по IKONOS.„ PDF-файл на тематична карта.
  „Примерна, комбинирана карта показваща симулиране на наводнени територии при покачване на вълната с 5 м.,IKONOS„ PDF-файл на тематична карта.

НАГОРЕ